Vytlačiť
Názov: Návrh nových technológií prekládky tovarov a ich efektívnosť v OPC Čierna nad Tisou
Autor: prof. Ing. Ján Boroška, CSc.; Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 28-30
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú jednu z možnosti riešenia zastaralého technického vybavenia OPC Čierna nad Tisou. V príspevku uvádzajú jednak súčasný stav technologického vybavenia prekládky rúd a ostatných voľne ložených substrátov pomocou drapákových rýpadiel ako aj návrh na nové technologické zariadenia prekladania sypkých materiálov pomocou výklopníka vagónov.
Kľúčové slová: prekládka, OPC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004