Vytlačiť
Názov: Multimodálne logistické centrá
Autor: (ZATL, mapi)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2004; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje systémy riadenia obehu tovaru, medzi ktoré platí skladovanie, balenie a pod. Popisuje zloženie logistického centrá, multimodálneho logistického centra a ľahkých priemyselných zón čo do veľkosti ako aj plochy, ktoré sú potrebné pre železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu. Autor príspevku taktiež porovnáva jednotlivé systémy medzi sebou.
Kľúčové slová: logistické centrum, multimodálna doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2004