Vytlačiť
Názov: A ide sa na stavbu
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 40 - 41
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje vozidlá spoločnosti DAF určené na stavbu. Popisuje univerzálne sklápače, veľké sklápače, hákové nosiče kontajnerov a valníky, pre ktoré sú uvedené typové rady spoločnosti. Pre každé vozidlo sú uvedené technické parametre ako nosnosť, pohon a pod.
Kľúčové slová: sklápač, cestná doprava, stavebníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005