Vytlačiť
Názov: Prapol v roku 2005
Autor: Pl
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 38
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spoločnosť Prapol, ktorá poskytuje zasielateľské služby a uvažuje o výstavbe logistického centra v Malackách. Autor uvádza základné informácie o logistickom centre, pričom k príspevku je priložená aj počítačová simulácia rozmiestnenia centra. V ostatnej časti sú uvedené zámery spoločnosti v oblasti prepravy tovaru.
Kľúčové slová: logistické centrum,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005