Názov: Bär Cargolift s technológiou 2 = 4
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 29
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje technológiu 2 = 4 zdvíhacích čiel, ktorá eliminuje nevýhody konvenčných dvojvalcových konštrukčných riešení a podľa tvrdení autora dokonca predstihuje mnohé štvorvalcové modely. V príspevku je popísaná technológia 2 = 4, sila záťaže čela ako aj typy zdvíhacích plošín, v ktorých je popísaná technológia používaná.
Kľúčové slová: zdvíhacia plošina; manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005