Vytlačiť
Názov: Čerstvý vietor z Jungheinrichu
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje vysokozdvižný vozík, ktorý Jungheinrich Slovensko uviedla na náš trh pod označením DFG/TFG 425-435. Osobitne je analyzovaný vozík s naftovým a plynovým pohonom s podrobnými výsledkami škodlivých výfukových plynov. V ostatnej časti je popisovaná bezpečnosť vozíka a pohodlie poskytované vodičovi v kabíne vodiča.  
Kľúčové slová: vozík, skladovanie, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005