Vytlačiť
Názov: Vyššia bezpečnosť vozíkov Toyota
Autor: ZATL - VK
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2005; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nový systém zvyšovania bezpečnosti čelných vozíkov, systém SAS, ktorý obmedzuje možnosť prevrátenia vozíka. Príspevok popisuje zber informácií pre fungovanie systému SAS ako aj spôsob zvýšenia stability vozíka, k čomu slúži schéma s detailným popisom jednotlivých prvkov, priložená k príspevku.
Kľúčové slová: vozík, sklad, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005