Vytlačiť
Názov: Svetoví výrobcovia vozíkov
Autor: ZATL - VK
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2005; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok porovnáva svetových výrobcov vozíkov, pričom o každom výrobcovi uvádza jeho stručnú charakteristiku. Súčasťou príspevku je tabuľka, v ktorej sú výrobcovia zoradení od najlepšieho za posledné 3 roky. Tabuľka taktiež uvádza obrat výrobcov v mil. Euro, podiel spoločnosti na svetovom trhu vozíkov v % ako aj podiel výroby vozíkov na celkovej produkcii spoločnosti.)
Kľúčové slová: vozík, prekládka, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005