Vytlačiť
Názov: Logistické centrum Porúrie.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje rozvoj územia Porúria výstavbou dopravnej infraštruktúry a budovaním logistických centier a nárast významu tohto územia po začlenení ďalších krajín do EÚ. Uvádza počet zamestnancov zamestnaných v oblasti logistiky, dĺžku ciest v území a objem výkonov logistických centier v zmanipulovaných kontajneroch ako aj ich vývoj v ostatnom období.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, logistické centrum
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005