Vytlačiť

 Názov: Nešetřit a držet se návodu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje ekonomike údržby manipulačnej techniky. Podľa autora dôraz by mal byť kladený na pravidelnú dennú kontrolu a údržbu. Používatelia by si mali zabezpečiť tzv. „údržbu podľa potreby“, úkony nad tento rámec by mali byť realizované autorizovaným servisom. Autor v článku definuje kroky minimálnej údržby manipulačnej techniky a analyzuje aj dopady zanedbania údržby.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, údržba, servis,   
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011