Vytlačiť

 Názov: Pneu v kleštích: speciální přídavná zařízení pro efektivní manipulaci s pneumatikami
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2010, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku prezentuje praktické dvojročné skúsenosti z prevádzky distribučného skladu pneumatík. Článok popisuje parametre flotily manipulačnej techniky určenej pre manipuláciu pneumatík ako aj požiadavky a kritériá pri jej výbere a obstaraní.
Kľúčové slová: pneumatika, manipulačná technika, vozík, sklad   
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011