Vytlačiť

 Názov: Spádové dynamické regály: materiál po ruce
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 28-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá využívaním spádových dynamických regálov v skladovaní. Ide významný nástroj logistickej podpory toku materiálu vo výrobe. Plynulý prísun materiálu v prípravnom regáli obsluhy montážneho pracoviska zabezpečuje gravitácia, od operátora vyžaduje najmenej zbytočných pohybov. Článok popisuje jednotlivé časti a prvky spádového dynamického regálu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu jedenástich typov spádových dynamických regálov rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: spádový regál, skladovanie,  materiál,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011