Vytlačiť

 Názov: Panorama skladů k 1.11.2010
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.11.2010 v ČR na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti. Obsahuje tiež kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa aj analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011