Vytlačiť

 Názov: Základ skladu? Podlaha.
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na dôležitú časť moderného skladu – jeho podlahu. Autor konštatuje, že podlaha predstavuje jeden z troch základných prvkov moderného skladu, ďalšie dva sú regálový systém a manipulačná technika. Trend v oblasti podláh tvoria drátkovo-betónové podlahy, dôraz je kladený na nosnosť podlahy, v logistických centrách je štandardom 5 t/m2. Ďalšími dôležitými parametrami sú životnosť a rovnosť.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, podlaha, manipulačná technika, nosnosť, životnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011