Vytlačiť

 Názov: Krátkodobý pronájem: Flexibilní řešení bez závazků
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá možnosťami krátkodobého prenájmu manipulačnej techniky, autor analyzuje tento produkt obstarania vrátane súvisiacich služieb, jeho výhody a nedostatky. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu dvanástich poskytovateľov krátkodobého prenájmu manipulačnej techniky v ČR na základe vybraných kritérií.
Kľúčové slová: benchmarking, manipulačná technika, krátkodobý prenájom, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011