Vytlačiť

 Názov: Poskytovatelé skladových služeb
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 36-37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu dodávateľov skladovacích služieb v ČR podľa obratu v roku 2009. Zahŕňa prenajímanú plochu, počet skladových priestorov a hlavných klientov, analyzuje tiež štruktúru poskytovaných služieb.
Kľúčové slová: skladovacie služby, obrat, prenajímaná plocha
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011