Vytlačiť

 Názov: Logistické parky a sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o porovnávaciu analýzu logistických parkov a skladových hál konkrétnych dodávateľov v ČR podľa využiteľnej plochy. Analýza je spracovaná podľa lokalizácie objektu, priestorových parametrov, ceny a infraštruktúry. Obsahuje tiež prítomných klientov v konkrétnych objektoch.
Kľúčové slová: logistický park, sklad, priestorové parametre, infraštruktúra, cena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011