Vytlačiť

 Názov: Dodavatelé v automotive jdou do JIS
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje aplikácii logistickej koncepcie just-in-sequence dodávateľmi v automobilovom priemysle. S podporou IT riešení a nových koncepcií skladového vybavenia a obalov dodávatelia v automobilovom priemysle sekvencujú dodávky súčiastok na linku podľa výrobného plánu. Dodávatelia aplikujú metódy výrobcov automobilov just-in-sequence (JIS).
Kľúčové slová: skladovanie, dodávateľ, výrobca, automobilový priemysel, just-in-sequence
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011