Vytlačiť

 Názov: Paletové regály: Konvenční řešení za rozumnou cenu
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 22-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Statické paletové regály predstavujú najekonomickejšie riešenie pre skladovanie tovaru na paletách. Sú uplatniteľné všade tam, kde nie je skladovanie obmedzené plochou. Výhody systému spočívajú v jednoduchej montáži, kompatibilite s ostatnými systémami a nenáročnosti na manipulačnú techniku. Článok obsahuje aj detailnú porovnávaciu analýzu technických parametrov paletových regálov od dvanástich rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, paletový regál, tovar,
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011