Vytlačiť

 Názov: Nehnuteľnosti sa vymanili z krízy
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša štatistiku vývoja trhu s prenájmom nehnuteľností v strednej Európe. Autor v prvej časti porovnáva situáciu v roku 2009 a 2010. V ďalšej časti autor analyzuje stav voľných skladovacích plôch v Slovenskej republike. V ostatnej časti poukazuje na prípravu investorov budovať nové skladové priestory v SR.
Kľúčové slová: štatistika, vývoj, dopyt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011