Vytlačiť

 Názov: Optimalizácia priestoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku optimalizácie priestoru skladu prestavbou regálového systému. V príspevku sú uvedené skúsenosti z konkrétnej prestavby, s uvedením zmeny v % aj metroch štvorcových. V ostatnej časti príspevku je uvedený vplyv na náklady a na zamestnancov.
Kľúčové slová: regálový, systém, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011