Vytlačiť

 Názov: Sklady ovládli moderné technológie
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá optimálnym nastavením logistických procesov v sklade tak, aby sa znížili zbytočné jazdy manipulačnej techniky. Autor poukazuje na pohyb tovaru v sklade a v tejto súvislosti predstavuje tzv. X-dock. V ostatnej časti sa zaoberá EDI komunikáciou.
Kľúčové slová: optimalizácia, sklad, hospodárstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011