Vytlačiť

 Názov: Horizontálny vychystávací vozík
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vychystávacích vozíkov v sklade. Osobitne sa venuje požiadavkám na takýto druh vozíkov – umiestneniu tlačidiel, kapacite batérií, umiestneniu vidlíc a požiadavkám na nárazník. Súčasťou príspevku je analýza technicko-prevádzkových parametrov 9 vozíkov ponúkaných na trhu.
Kľúčové slová: vozík, parameter, ponuka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011