Vytlačiť

 Názov: Moderné palety
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku paletového poolu, ktorý umožňuje optimalizovať dodávateľsko-odberateľský reťazec. V príspevku sú predstavené výhody paletového poolu a v ostatnej časti sú zhrnuté skúsenosti firiem s paletovým poolom.
Kľúčové slová: paleta, pool, reťazec, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011