Vytlačiť

 Názov: Vrata nejsou bezúdržbová
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike údržby dverových systémov uplatňovaných v logistických a priemyselných objektoch. Analyzuje prístup vlastníkov objektov k údržbe, charakterizuje význam pravidelnej kontroly a jej postupy. Článok tiež uvádza najčastejšie problémy a poruchy dverových systémov.
Kľúčové slová: sklad, logistický a priemyselný objekt, vráta, servis, údržba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011