Vytlačiť

 Názov: Za plného provozu: Konzolové a paletové regály v novém DC výrobce roletových systémů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou vybavenia skladu v praktických podmienkach konkrétnej spoločnosti. Charakterizuje projekt zavedenia konzolových a paletových regálov v logistickom centre. Prínosom projektu bolo hlavne zvýšenie kapacity skladu.
Kľúčové slová: skladovanie, konzolový regál, paletový regál, tovar, kapacita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011