Vytlačiť

 Názov: Výměna flotily: Strojařský podnik snížil náklady a získal podrobný přehled o fungování techniky
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2011, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na výmenu manipulačnej techniky v praktických podmienkach spoločnosti Tatravagónka. Autor popisuje jednotlivé etapy procesu obnovy manipulačnej techniky od vzniku dôvodov na výmenu cez výberové konanie až po samotné obstaranie. Článok obsahuje aj výhody pre spoločnosť vyplývajúce z obmeny flotily vysokozdvižných vozíkov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, vysokozdvižný vozík, obmena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011