Vytlačiť

 Názov: Pevně na všech kolech
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje pneumatikám pre vysokozdvižné vozíky. Posudzuje ekonomiku prevádzky vysokozdvižného vozíka vzhľadom na náklady na pneumatiky, životnosť pneumatík ako aj ich technické parametre, napr. valivý odpor. S rastúcim tlakom na optimalizáciu flotíl vysokozdvižných vozíkov, redukciu ich počtu a tým maximálne využitie každého vozíka, rastú tiež nároky na kvalitu pneumatík.
Kľúčové slová: sklad, vysokozdvižný vozík, pneumatika, životnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011