Vytlačiť

 Názov: Mobilní čtečky: Mobilní terminály umožňují kontrolu šarží a sledování doby expirace s minimální chybovostí
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax v oblasti skladovania medicínskeho sortimentu. Konkrétne článok informuje o outsourcingu logistiky zdravotníckych prostriedkov a diagnostiky v spoločnosti Johnson & Johnson logistickým providerom CEVA Logistics.
Kľúčové slová: sklad, riadenie skladu, outsourcing, mobilný terminál, medicínsky sortiment
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011