Vytlačiť

 Názov: Pneumatiky v klecích
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2011, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Logistika pneumatík si vyžaduje manuálne zaobchádzanie ako aj špeciálnu techniku. Kým nakládka a vykládka pneumatík pre osobné automobily prebieha zvyčajne ručne, pri pneumatikách pre nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje sú potrebné vozíky so špeciálnymi kliešťami. Logistika pneumatík je charakteristická špecifickým spôsobom skladovania a manipulácie. Pneumatiky sú ukladané do špeciálnych skladacích kovových paliet. Skladovanie si vyžaduje tiež zvýšené protipožiarne opatrenia a zabezpečenie skladovacieho priestoru napríklad kamerovým systémom.
Kľúčové slová: skladovanie, pneumatiky, stohovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011