Vytlačiť

 Názov: Pojišťovny chtějí sprinklery
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Výstavba komerčných objektov, obchodných a priemyslových zón so skladmi pre rôzne druhy tovarov súvisí aj s mnohými protipožiarnymi opatreniami. Plasty a pneumatiky sú považované za najrizikovejšie materiály. Poistenie ovplyvňuje aj vybavenie skladu protipožiarnymi prostriedkami. Za vrchol zabezpečenia s protipožiarnym účinkom sa považuje sprinklerový alebo tzv. drenčerový systém. Sprinklery fungujú v mieste horenia, ich „sprchovanie“ môže byť oneskorené za šírením sa požiaru. Pri drenčeroch naopak sú trysky v celom systéme spustené naraz.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, protipožiarne opatrenie, poistenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012