Vytlačiť

 Názov: Automatizace zvýší variabilitu skladu
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Variabilita optimálnych postupov pri vychystávaní tovaru je zásadným aspektom pri plánovaní a projektovaní skladov. Nevyhnutné je tiež riešiť špecifikovanie podnikovej riadiacej a distribučnej stratégie, ktoré vytvárajú rámec pre ďalší postup stavebného a technického usporiadania skladu. Článok obsahuje aj charakteristiky konkrétnych technických riešení skladových systémov.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, automatizácia, regálový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012