Vytlačiť

 Názov: Nakládací můstky: Přesuny zboží pod kontrolou
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 30-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka nakladacích mostíkov využívaných pre vyrovnávanie výškových rozdielov medzi ložnými plochami nákladných automobilov a vykladacími/nakladacími rampami v skladových priestoroch. Autor popisuje jednotlivé časti nakladacieho mostíka. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov piatich typov nakladacích mostíkov od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia, nakladací mostík, nakladacia rampa
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012