Vytlačiť

 Názov: Nájmy v strednej a východnej Európe vzrástli
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 78
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu na trhu s nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe. Príspevok je doplnený o tabuľky, ktoré uvádzajú najdôležitejšie nové nájomné zmluvy podpísané v prvých troch kvartáloch roku 2011 a taktiež najdôležitejšie predĺženie nájomných zmlúv v prvých troch kvartáloch roku 2011.
Kľúčové slová: nehnuteľnosť, nájom, sklad, prenájom
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012