Vytlačiť

 Názov: Logistika ovoce: Při produkci a skladování jablek je potřebné nasadit nejmodernejší techniku
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistiky ovocia v praktických podmienkach pestovateľa ovocia - Plantex. Článok charakterizuje komplexne celý logistický proces od zberu ovocia v sadoch (ručne alebo mechanizáciou) cez jeho transport v sadoch terénnymi vozíkmi až po transport do skladov, kde je ovocie skladované v špeciálnych dusíkových komorách.
Kľúčové slová: ovocie, logistika, skladovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012