Vytlačiť
 Názov: Paletové hospodářství: Výměnný paletový systém zaručuje včasné dodávky zákazníkům
Autor:
Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku zaoberá paletovým hospodárstvom v podmienkach konkrétnej spoločnosti Marvinpac CZ, ktoré je od roku 2010 zabezpečované spoločnosťou CHEP CZ. Všetky tovary sú balené a odosielané na modrých CHEP paletách s rozmermi 1200 x 800 mm, ročne ide o 15 000 zásielok. Dôležité je pokrytie vianočného a letného dopytu po paletách.
Kľúčové slová: skladovanie, paleta, výmenný paletový systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012