Vytlačiť

 Názov: Jungheinrich představuje „velký“ hydrostatický vozík
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom vysokozdvižnom vozíku od firmy Jungheinrich s hydrostatickým pohonom, vozík bol dodaný na trh na jar 2012. Článok obsahuje technické parametre vysokozdvižného vozíka ako aj plnenie emisných limitov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, vysokozdvižný, hydrostatický
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012