Vytlačiť

 Názov: Tvrdý chlebík skladovania ADR
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 80 - 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V záujme zníženie dôsledku rizík prijala OSN súhrn odporúčaní, ktorými upravuje podmienky cestnej prepravy nebezpečných látok. Nielen podniky, ktoré manipulujú s nebezpečnými látkami, ale aj sklady nebezpečných látok musia spĺňať prísne bezpečnostné predpisy a normy Európskej únie.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečné veci, nebezpečné látky, skladovanie, balenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013