Vytlačiť

 Názov: Výhodou je stavba na mieru
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 35
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správne umiestnenie a technické vybavenie skladu stavebného materiálu zohráva dôležitú úlohu nielen pre firemnú ekonomiku, ale aj pre mnohostrannosť a dostupnosť služieb pre jej klientov. Príspevok rozoberá aspekty, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o výstavbe resp. prenájme skladov v logistických centrách.
Kľúčové slová: logistika, logistické centrum, logistická stavba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013