Vytlačiť

 Názov: Balenie je široké spektrum aktivít
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 72-73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Väčšina firiem poskytujúcich služby packingu resp. co-packingu disponujú modernými obalovými technológiami. Aj preto výrobné spoločnosti často využívajú služby logistických firiem, ktoré sa, okrem svojho hlavného predmetu podnikania venujú aj baleniu a prebaľovaniu produktov. Článok sa venuje vysokej pridanej hodnote takýchto aktivít, možnosti flexibilného prepojenia i významu správneho plánovania.
Kľúčové slová: logistické služby, co-packing, packing, balenie, logistický proces, logistika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013