Vytlačiť

 Názov: Outsourcing prispieva obom stranám
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Outsourcovanie komplexných logistických činností je bežným trendom. Na logistického operátora sa okrem samotnej prepravy presunú aj všetky doplnkové služby, ktoré s logistikou daného produktu, výrobku alebo náhradného dielu súvisia. Autor v článku uvažuje nad vzájomnými výhodami outsourcingu packingových a co-packingových služieb a ďalšími benefitmi.
Kľúčové slová: logistika, packing, co-packing, logistický proces
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013