Vytlačiť

 Názov: Kontajnery na všetko
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Využitie kontajnerov v praxi je obrovské – v preprave, v stavebníctve, v skladovaní i v bývaní. Navyše používanie kontajnerov je vysoko ekologické a takmer všetok materiál kontajnerov je recyklovateľný, preto má ich využívanie veľkú perspektívu.  Článok je venovaný širokému spektru využitia kontajnera a stručnému popisu nových skladových kontajnerov, ktoré sú v sortimente špecializovanej firmy na Slovensku.
Kľúčové slová: kontajner, kontajnerová doprava, skladový kontajner, identifikačné číslo kontajnera
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013