Názov: Na světle se ve skladech uspoří nejvíc
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa orientuje na energetickú náročnosť a možnosti znižovania spotreby energií v skladovaní. Autor analyzuje možnosti znižovania spotreby energie. Až o 30 % dokážu znížiť náklady na elektrickú energiu nové úsporné riešenia v oblasti osvetlenia skladovacích priestorov. Jedným z riešení osvetlenia sú aj svetlovody, t. j využitie prírodného svetla.
Kľúčové slová: skladovanie, elektrická energia, úspora, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013