Vytlačiť

 Názov: Čím nižší teplota, tím vyšší náklady na provoz
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje skladovaniu chladeného a mrazeného tovaru. Článok sa venuje energetickej náročnosti a prevádzkovým nákladom na skladovanie tohto druhu tovaru. Chladiarenské a mraziarenské sklady sa zvyčajne budujú do výšky s menšou podlahovou plochou, ktorá by mala byť maximálne využitá. Z hľadiska skladovania sa uplatňuje blokový systém. Článok sa tiež venuje možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie pri prevádzke skladu.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, teplota, náklady, energia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013