Vytlačiť

 Názov: Linde MH má nový vozík do terénu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Linde Material Handling ČR predstavila terénny vysokozdvižný vozík s hydrostatickým pohonom. Terénny vozík má voliteľný pohon 4x2 alebo 4x4, je použiteľný na realizáciu manipulácie na nespevnenom teréne vrátane možnosti nasadenia v armádnych operáciách.
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, manipulácia, terén, armáda
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013