Vytlačiť

 Názov: Mít vše pod kontrolou se vyplácí
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike využitia a starostlivosti o manipulačnú techniku. V organizácii je potrebné nastaviť zodpovednosť za prevádzku manipulačnej techniky, znížiť riziko vlastných prevádzkových porúch a minimalizovať prestoje techniky. Používatelia využívajú komplexné služby, ale riešia aj rentabilitu a ďalšie výhody, ktoré jednotliví výrobcovia manipulačnej techniky poskytujú.
Kľúčové slová: manipulačná technika, skladovanie, servis, zodpovednosť, starostlivosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013