Vytlačiť

 Názov: Skladování: maximálně, ale také minimálně
Autor: Systémy logistiky
Zdroj:
Systémy logistiky, 11/2012, str. P8-P9
Vydavateľ:
ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN:
1214-4827
Jazyk:
český
Anotácia: Článok sa venuje budúcnosti logistiky a skladovania. Nároky používateľov a súčasný vývoj dokazujú, že budúcnosť logistiky bude v automatizácii a komplexnom riadení všetkých logistických procesov. Trendom budú aj požiadavky na riešenie na kľúč. Článok tiež sumarizuje trendy v logistike.
Kľúčové slová: logistika, vízia, budúcnosť, zmena, trend
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013