Vytlačiť

 Názov: Efektivní využití skladu: Maximální využití skladových prostorů se dá realizovat posunem skladových pozic do výšky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe, konkrétne maximalizácie využitia skladovej plochy v podmienkach veľkoobchodu elektro. Bol navrhnutý regálový mezanin s kapacitou úložnej plochy až 11 000 metrov štvorcových.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, regál, mezanin
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013