Vytlačiť

 Názov: Manipulace: Nová technika umožnila zaplnění všech vagonů ve stanoveném čase
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2012, str. 28-29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa orientuje na logistickú prax v spoločnosti Karlovarské minerální vody. Charakterizuje množstvo realizovanej produkcie, procesy distribučnej logistiky, spôsoby manipulácie, manipulačnú techniku ako aj uplatňované druhy dopravy s konkrétnymi dopravnými prostriedkami.
Kľúčové slová: logistika, minerálka, manipulácia, manipulačná technika, doprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013