Vytlačiť

 Názov: Benchmarking: Víceúčelové plastové kontejnery
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 30-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje viacúčelovým plastovým kontajnerom, ktoré poskytujú ložnú plochu veľkosti drevenej palety, sú stohovateľné, vďaka stenám je v nich možné prepravovať výrobky bez fixácie, po vyložení tovaru je možné steny zložiť, čím zaberajú malý priestor. Autor popisuje časti kontajnera. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu kontajnerov od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: plastový kontajner, skladovanie, manipulácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013